Hodnocení obchodu

[27. 11. 2021] Anonymní recenze
Příjemná obsluha která dobře ví co prodává.Za mě
[9. 11. 2021] Anonymní recenze
Přístup profesionála a cenné rady k nezaplacení
Skvělá a hlavně rychlá komunikace, DOPORUČUJI
[13. 10. 2021] Anonymní recenze
Skvělé ceny, výborná komunikace, rychlé dodání.

Prodávající

 

Skala Music s. r. o.
Palackého 874
54232  Úpice

IČ: 28824601
DIČ: CZ28824601

Tel.: +420 732 202 908
E-mail: info@skalamusic.cz

Kupující - zákazník

 

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z nabídky. Aktuální nabídka zboží je 

uveřejněna na internetových stránkách provozovatele na adrese http://www.skalamusic.cz.

  

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

Objednávka 

Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka
se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
jméno a adresu kupujícího, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, požadovaný způsob platby, způsob
dodání zboží, cenu za zboží a přepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení
podmínek smluvených v době objednání. V případě nákupu specifického zboží "na objednávku", které je nutné na přání zákazníka
obstarat, může prodávající požadovat zálohu až do výše 100% kupní ceny.

 

Nákup bez DPH pro zákazníky EU (mimo ČR) 

Prodej mimo ČR prodávající neposkytuje. 

Ceny zboží 

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Na některé druhy zboží může probíhat sleva, 

která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží

nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí

s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude 

provozovatelem stornována.

 

Informace o zboží 

Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedné na těchto internetových stránkách vycházejí z informací výrobců 

a mohou se v průběhu času změnit. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. 

Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny.

 

Platba za zboží a expedici

 

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:

 • Hotově - na pobočkách
 • Na dobírku - příslušnou částku zaplatí kupující při převzetí zásilky od dopravce
 • Bankovním převodem předem - kupující převede celou částku na bankovní účet prodejce, který je vedený u společnosti Česká spořitelna a.s.. V tomto případě se realizace objednávky uskuteční až po připsání celkové částky na účet prodejce.

 

Dodání zboží

 • Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
 • Dodací lhůta zboží, pokud je u produktu uvedeno skladem, může být 24 - 96 hodin.
 • Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad.
 • Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího po celé České a Slovenské republice. Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku v sekci Doprava.

 

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

 • Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována a pokud nebyla přijata záloha. Zrušení se provádí telefonicky na +420 732 202 908. V případě, že zásilka již byla expedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši skutečně vynaložených nákladů. V takovémto případě je nutné ze strany prodávajícího doložit skutečnost, že zásilka byla expedována.
 • Pokud kupující zruší objednávku na kterou je vystavena záloha, nemá právo na vrácení zálohy.

 

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech.
 • Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné.
 • Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.
 • V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

 

Reklamace 

Kupující má právo reklamovat zboží podle reklamačního řádu uveřejněném v sekci Reklamace. 

Možnost vrácení zboží 

Kupující má možnost zboží vrátit za podmínek uvedených Občanským zákonem. 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2 

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“