Výrobci


Prodávající 
 

Skala Music s. r. o.

IČO: 28824601, DIČ: CZ28824601
Tel.: +420 732 202 908

Kupující - zákazník

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z nabídky. Aktuální nabídka zboží je 
uveřejněna na internetových stránkách provozovatele na adrese http://www.skalamusic.cz.
 
 
Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Prodejce prohlašuje, že veškeré informace týkající se zákazníka a jeho transakcí uskutečněných na internetových 
stránkách provozovatele jsou zabezpečené proti zneužití a bez souhlasu zákazníka nebudou předány dál třetí osobě.
 
Objednávka
 
Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka 
se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
jméno a adresu kupujícího, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, požadovaný způsob platby, způsob
dodání zboží, cenu za zboží a přepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení
podmínek smluvených v době objednání. V případě nákupu specifického zboží "na objednávku", které je nutné na přání zákazníka
obstarat, může prodávající požadovat zálohu až do výše 100% kupní ceny.
 
Nákup bez DPH pro zákazníky EU (mimo ČR)
 
Prodej mimo ČR prodávající neposkytuje.
 
Ceny zboží

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Na některé druhy zboží může probíhat sleva, 
která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží
nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí
s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude 
provozovatelem stornována.
 
Informace o zboží
 
Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedné na těchto internetových stránkách vycházejí z informací výrobců 
a mohou se v průběhu času změnit. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. 
Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny.
 
Platba za zboží a expedici
 
Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:
  • Hotově - na pobočkách
  • Na dobírku - příslušnou částku zaplatí kupující při převzetí zásilky od dopravce
  • Bankovním převodem předem - kupující převede celou částku na bankovní účet prodejce, který je vedený u společnosti Česká spořitelna a.s.. V tomto případě se realizace objednávky uskuteční až po připsání celkové částky na účet prodejce.
 
Dodání zboží
 
  • Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
  • Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad.
  • Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího po celé České a Slovenské republice. Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku v sekci Doprava.
 
Zrušení objednávky ze strany zákazníka
 
  • Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována a pokud nebyla přijata záloha. Zrušení se provádí telefonicky na +420 732 202 908. V případě, že zásilka již byla expedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši 250,- Kč. V takovémto případě je nutné ze strany prodávajícího doložit skutečnost, že zásilka byla expedována.
  • Pokud kupující zruší objednávku na kterou je vystavena záloha, nemá právo na vrácení zálohy.
 
Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech.
  • Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné.
  • Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena 
na jeho účet v nejkratším možném termínu.
 
Reklamace
 
Kupující má právo reklamovat zboží podle reklamačního řádu uveřejněném v sekci Reklamace.
 
Možnost vrácení zboží
 
Kupující má možnost zboží vrátit za podmínek uvedených Občanským zákonem § 53.